Natasha Goldowski

Artwork: 2008.10.2

Natasha Goldowski

1953
Gelatin silver print

Copyright Marie Tavroges Stilkind
Gift of Marie Tavroges Stilkind
Marie Tavroges Stilkind, Natasha Goldowski, 1953. Gelatin silver print. Collection of Black Mountain College Museum + Arts Center. Gift of Marie Tavroges Stilkind.